Τα νέα του χωριού

Τί καί αν πέρασε τόσος καίρος μένει ορθία χωρίς τήν βοήθεια μας γνώμη μου είναι ότι κατά σειρά προταιρεότητας μετά τήν τουαλέτα στό άγιο αθανάσιο τό δημοτικό σχολείο η βρύση καί ο περιβάλον χώρος πρέπει νά ανανεώθει

Καταχωρήθηκε: Τετάρτη, Νοέμβριος 23, 2011 - 17:00
Αρχή καλοσωρίσματος

Έικονα Από τό νεόκτιστο τού γαμπρού τού Ηλία Νούση από την δράμα πού είναι τιμητικό γιά τό χωριό μας.

Καταχωρήθηκε: Πέμπτη, Νοέμβριος 10, 2011 - 15:50
λίγα χρόνια πρίν στό καφενείο τού χωρίου.

Λίγα χρόνια πρίν στό καφενείο.

Καταχωρήθηκε: Τρίτη, Νοέμβριος 8, 2011 - 17:04

Πανδαισία χλωρίδας στό μοναδικό σέ ομορφιά δάσος τού χωριού μας.

Καταχωρήθηκε: Τρίτη, Νοέμβριος 8, 2011 - 17:02
Καταχωρήθηκε: Πέμπτη, Οκτώβριος 27, 2011 - 16:32

Νεόκτιστο του γαμπρού τού σπύρου ντότη Αρέλακη άγγελου καί τής ελένης ντότη.

Καταχωρήθηκε: Πέμπτη, Οκτώβριος 27, 2011 - 16:04

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Καταχωρήθηκε: Παρασκευή, Σεπτέμβριος 2, 2011 - 12:23

Στον ιερό αυτό χώρο οργανώθηκε το 1611, στις 7 με 8 Σεπτέμβρη, το αγροτικό κίνημα για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων από τον φλογερό Παραμυθιώτη Δεσπότη Διονύσιο Φιλόσοφο. Μια σημαντική ιστορική αναφορά για τον τόπο μας και την ευρύτερη περιοχή μας. Το 1611 η Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου βρισκόταν στο παλαιό Ντιχούνι σε απόσταση περίπου 3 χιλιομέτρων.

Καταχωρήθηκε: Παρασκευή, Σεπτέμβριος 2, 2011 - 12:21

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Καταχωρήθηκε: Παρασκευή, Σεπτέμβριος 2, 2011 - 12:21
Καταχωρήθηκε: Δευτέρα, Ιανουάριος 24, 2011 - 21:12
Καταχωρήθηκε: Δευτέρα, Ιανουάριος 24, 2011 - 21:08

Σελίδες