Συνάντηση τήν δευτέρα τού πάσχα

1 καταχώριση / 0 new
christos
Εικόνα christos
Συνάντηση τήν δευτέρα τού πάσχα

όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα ουσιαστικότερα καί περισότερα υπάρχει δρόμος πολύς καί δυσκολος αυτό τό υπέροχο περιβάλλον τού τόπου μας
πρέπει χωρίς πολλά λόγια νά τό κάνουμε ελκυστικότερο γιά όλους μας αλλά πολύ περισότερο γιά τούς νέους τού χωριού μας.

Εικόνα: