Αναστήλωση τού Δημοτικού Σχολείου Διχούνιου

1 καταχώριση / 0 new
christos
Εικόνα christos
Αναστήλωση τού Δημοτικού Σχολείου Διχούνιου

Είκονα τού Δημοτικού σχολείου στό κάτω μέρος πού εστιαζετε τό κυρίως πρόβλημα στατικότητας

Εικόνα: