Πολιτιστικός Σύλλογος Διχουνίου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διχουνίου “Ο Άγιος Δημήτριος” ιδρύθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1994, με τους εξής σκοπούς:

  1. Την με κάθε νόμιμο μέσο υποβοήθηση των τοπικών Αρχών ή κάθε οργανισμού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου για την επιτέλεση έργων κοινής ωφελείας, προόδου και εκπολιτισμού, έργων υποδομής και εξωραϊσμού γενικά της περιοχής και ειδικότερα του χωριού Διχουνίου.
  2. Την προβολή και διατήρηση της ιστορικής μνήμης της Ιεράς Μονής Αγίου Δημητρίου, από όπου ξεκίνησε το απελευθερωτικό κίνημά του ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος (1611).
  3. Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
  4. Την καλλιέργεια, σύνδεση και σύσφιξη σχέσεων μεταξύ, τόσο των μελών, όσο και των κατοίκων, μόνιμων και ξενιτεμένων, του Διχουνίου.

Ο Σύλλογος αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη και όργανά του είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές με διετή θητεία.

Κύρια πηγή εσόδων του Συλλόγου είναι οι συνδρομές των μελών.

 

Περισσότερες εικόνες: 
κοπή πίττας 2012
είκονα από τήν κοπή πίττας 2012
είκονα από τήν κοπή πίττας 2012
είκονα από τήν κοπή πίττας 2012
είκονα από τήν κοπή πίττας 2012
κοπή πίττας 2013
εικόνα από τήν κοπή πίττας Διχούνι 2013

Σύλογος