Πολιτιστικός Σύλλογος Διχουνίου “Ο Άγιος Δημήτριος”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διχουνίου “Ο Άγιος Δημήτριος” ιδρύθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1994, με τους εξής σκοπούς: • Την με κάθε νόμιμο μέσο υποβοήθηση των τοπικών Αρχών ή κάθε οργανισμού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου για την επιτέλεση έργων κοινής ωφελείας, προόδου και εκπολιτισμού, έργων υποδομής και εξωραϊσμού γενικά της περιοχής και ειδικότερα του χωριού Διχουνίου. • Την προβολή και διατήρηση της ιστορικής μνήμης της Ιεράς Μονής Αγίου Δημητρίου, από όπου ξεκίνησε το απελευθερωτικό κίνημά του ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος (1611). • Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. • Την καλλιέργεια, σύνδεση και σύσφιξη σχέσεων μεταξύ, τόσο των μελών, όσο και των κατοίκων, μόνιμων και ξενιτεμένων, του Διχουνίου. Ο Σύλλογος αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη και όργανά του είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές με διετή θητεία. Κύρια πηγή εσόδων του Συλλόγου είναι οι συνδρομές των μελών.