Διχουνιώτες (Οικογένειες - Φάρες)

Σταύρος τζοβάρας η Αρκούδας.
ΔΙΧΟΥΝΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Διαγρίνονται,πάνω..ΕΥΔΟΚΙΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ(ΑΦΡΟΔΩ), ΝΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΗ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.Κάτω..ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΟΥΣΗΣ,  ΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ,  ΣΤΑΘΗΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΣΗΣ.Υ.Γ Ο ΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟ ΡΑΔΟΒΙΖΙ.
Οικογένεια Λάμπρου τζοβάρα(Λάμπρου παναγιώτη) Από δεξιά ο μπαρμπα-λάμπρος,Δάφνη τζοβάρα,Γεώργιος τζοβάρας. κάτω σειρά από δεξιά ο Βασίλης,ο Κώστας,ο Δημήτρης,καί ο Παναγιώτης.
Προκόπης καί Λαμπρινή Τζοβάρα
ό Σιώζος καί ή Βαίτσα.
Ευάγγελος Γιουγλής καί Λαμπρινή Γιουγλή
Νικόλαος καί Μαρία Νούση(Νικολα-μητσης και νικολα-μιτσαινα) Νικόλαος Νούσης καί Μαρία Νούση (Νικολαμήτσης καί Νικολαμίτσαινα)
Κώστα-παναγιώτης,κάκο-κώσταινα και ή κατερίνα
Μπουσβέλλης και χωριανοί μας στό παλαιό ντιχούνι.
Νικόλαος καί πολυξένη τζοβαρα. Πίσω στήν δεκαετία 1960.
Τζοβαραίοι ο Νικόλαος τζοβάρας τού στάυρου τζοβάρα τού αρκούδα.