Πρόσβαση και χρήσιμες πληροφορίες

Χάρτες πρόσβασης στο χωριό απο Ηγουμενίτσα και Ιωάννινα

Περισσότερες εικόνες: 
Διχούνι - Ιωάννινα απο παλαιά εθνική οδό
Διχούνι - Ηγουμενίτσα απο Εγνατία οδό
Διχούνι - Ιωάννινα απο Εγνατία οδό
Διχούνι - Ηγουμενίτσα απο παλιά εθνική οδό