Γειτονικά χωριά Ορεινοί όγκοι

ή χιονίστρα απεναντί μας στέκει αγγέρωχη

Περισσότερες εικόνες: